Falconeye Falkeøje      Er du musiker?


Vil du være med på Grokraft?

 
tommy@falconeye.dk
Lyt til nogle af mine sange

Primitive first shot optagelser

Andre sange:

ak.mp3
befri.mp3
begyndt.mp3
dagligdag.mp3
dans.mp3
destruktion.mp3
elsker.mp3
fri.mp3
glad.mp3
hansen.mp3
hejren.mp3
istid.mp3
jorden.mp3
kloden.mp3
kom.mp3
kursskift.mp3
makeup.mp3
mrsa.mp3
natur.mp3
oprigtig.mp3
par.mp3
rart.mp3
sammen.mp3
sidder.mp3
tvivl.mp3
vild.mp3
 
  Læs mine bøger

   Bestil og køb non-profit
   på www.forlaget-lynet.dk

  Lyt til forelæsninger: Folkets Akademi

Omkring år 1600 blev europæerne kødspisere på grund af den såkaldte lille istid, hvor temperaturen faldt så meget, at man ikke længere kunne leve af at spise planter.
    Det er bakterierne, der udskiller syre, som opløser ler og sand og danner en væske med alle grundstoffer, som planterne optager via rødderne.
    I 1970'erne var vi flere jordbrugere, der fik genskabt en levende jord, hvor fødevarerne smagte fantastisk godt, og hvor syge mennesker blev raske af at spise maden. Vi blev alle udkonkureret i 1984. Læs hvorfor - og læs om, hvad der er godt og skidt ved biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, permakultur og natural farming.

Det vigtigste i Marx's analyser er, at han beviste, at kapitalismen kun kan eksistere, hvis der hele tiden er en økonomisk vækst - og at systemet derfor før eller siden bryder sammen, når man har udnyttet alle mulighederne på jorden - og indtil da foregår der en accelererende ødelæggelse af alting.
    Kort før sin død læste han i Biblen og opdagede, at Paulus omkring år 0 havde præcis den bevidstheds- struktur, som europæerne havde på Marx's tid. Og dermed faldt hans teori om den historiske udvikling sammen.
    Han erkendte, at der i 1860’erne kom en bevidsthedsspaltning, sådan at arbejderne ikke magtede at være revolutionære.

I Europa kom der i 1400-tallet, i 1800-tallet og 1900-tallet 3 bevidsthedsspaltninger. Og i den normale opdragelse i dag får et barn disse 3 spaltninger, når det er 1-2 år, 3-4 år og 10-14 år.
    Det anses som ”naturligt” - og medfører, at vi bliver ”civiliserede”. Spaltningerne splitter både bevidstheden og fællesskabet. Og de medfører alle kriserne og ødelæggelsen af naturen og hele kloden.
    I bogen gennemgås, hvordan det sker, og hvordan vi kan slippe spaltningerne, fortrængningerne og projektionerne.

I bogen gennemgås, hvordan de forskellige kulturer stivner i hver deres bevidsthedsstruktur. Der beskrives, hvordan vores egen kulturs bevidsthed har ændret struktur og indhold gennem 2000 år – og hvorfor vi tænker, føler og opfører os, som vi gør.
    Sammenhængen mellem strukturen i bevidstheden og strukturen i muskelspændinger beskrives. Det handler om den gamle kinesiske visdom, der beskriver energilegemet og bevidstheden.
    Der visualiseres, hvordan strukturen i bevidstheden vil blive, når og hvis vi revolutionerer samfundet og opnår naturlig frihed.