Hvikle udfordringer er der de næste 10 år?

Nyt initiativ
I 1970’erne gik venstrefløjen ind for dobbeltorganisering, sådan at man dels var med i en eller flere græsrods- bevægelser og dels var medlem af et venstreorienteret parti. Man havde den holdning, at græsrodsbevægelserne var småborgerlige og uden evne til at skabe forandringer. Og de venstreorienterede i disse bevægelser skulle så argumentere for, at man meldte sig ind i et politisk parti, for det var her, at man kunne skabe forandringer. Ganske vist skulle alt nyt bygges op nedefra i samfundet – og her anerkendte man græsrodsbevægelserne. Men det skulle være det politiske system, som så skulle tage over og sikre, at det medførte varige forandringer. Resultater var, at mange venstreorienterede i græsrodsbevægelserne blev opfattet som pampere af andre i bevægelserne. Og de venstreorienterede leverede analyser, som tog afstand og reelt nedvurderede græsrodsbevægelserne. Alt hvad der byggede på følelser blev nedvurderet. Og det medførte, at store dele af arbejderklassen skiftede over til at identificere sig med Dansk Folkeparti. Venstrefløjen har dermed taget afstand fra folket. Det gav en åbning for, at partiet Alternativet kunne opstå. Her er følelser i centrum. Og herfra visualiserer man det gode samfund. Man snakker ikke om dobbeltorganisering, idet man tager det som en selvfølge, at der skal være en aktiv græsrodsbevægelse. Men man fokuserer på det politiske arbejde i Folketinget og kommunerne.

Det går ikke særlig godt med græsrodsbevægelserne. Egentlig døde de i midten af 1980’erne. Og de fleste mennesker ændrede bevidsthed, sådan at man nu har flere jeg’er, der zapper rundt mellem forskellige sociale sfærer. Én af dem handler om det arbejdsmæssige, samfundsmæssige og politiske. En anden handler om økologi, vedvarende energi og klodens overlevelse. Så går man på café og til stand-up. Man har fået en ny særlig bevidsthed, som opererer på de sociale medier og på mobiltelefonen. Man har stadig en bevidsthed om kæreste og familie. Og så går man til fester, der ikke er festlige, men hvor man doper sig og hører høj musik og får lidt lir og sex.

Det karakteristiske ved et jeg, sådan som det var tidligere, handlede om en 2-polet bevidsthed. I den ene pol oplevede man sin situation, og i den anden pol havde man tanker om, hvad man ville. I dag har de fleste mennesker 6 poler i deres bevidsthed. Og når man oplever sig selv i den ene pol, oplever man ikke de 5 andre. Man zapper rundt mellem dem. Derfor er det mere rigtigt, at der er 6 mig’er og ikke 6 jeg’er. Man ved ikke, hvad man vil med sit liv. Der er ingen retning.

En af polernes bevidsthed handler om økologi, vedvarende energi og klodens overlevelse. Men i underbevidst- heden er der 5 andre bevidstheder, der trækker i helt andre retninger.

Der er behov for at få en samlet bevidsthed, hvor de forskellige dele af ens bevidsthed bruges sammen med en bestemt gruppe af mennesker i en græsrodsbevægelse, hvor man bygger det gode liv op fra neden. Det nye er så, at der ikke skal være mange forskellige græsrodsbevægelser, der hver fokuserer på et del-problem. Og man skal heller ikke være medlem, betale kontingent og få sms’er, blade mm. Der er brug for en samlet bevægelse, hvor vi vil det hele. Men vi vil det sammen med nogle andre – og ikke som individualister.

Det handler ikke om, at vi skal begynde forfra. Men vi skal omforme det, som vi er i gang med. Det handler ikke om at skaffe flere medlemmer. Ikke om, at du skal være med i en bestemt økologisk landsby, indtil du bliver træt af det og havner tilbage i individualistisk ensomhed. Det handler om at åbne os op for hinanden. Kom og vær med. Der er så meget, der trænger sig på. Og på det konkrete plan er det helt tydeligt, hvad der er behov for, og hvad der skal gøres.

Vi skal begynde at mødes på tværs af alle skel. Og vi skal skabe en form for samarbejde, hvor mennesker kan tilslutte sig og være med til at bygge noget op, der giver muligheder for at bedre liv for os alle sammen.

Vil du være med til at sætte skub i sådan en bevægelse?
tommy@gro-naturlig.dk


Hvordan er vores bevidsthed?

Bevidsthed udgøres af tanker, følelser, holdninger, spirituelle og åndelige forbindelser, sociale handlinger og kropslige udfoldelser.


Økologisk sommerlejr

Vi søger nu at etablere en gruppe af førtidspensionister, efterlønnere og pensionister, som gerne vil

  • på forlejr og hente lejrmateriel, som opbevares i en tom svinestald 2 km fra lejren
  • opsætte lejren (telte, køkken, brusekabine, lokumstelt, lægge kartofler, sætte løg, så frø)
  • bo på lejren hele perioden eller på skift
  • nedtage lejren og køre alt materiel hen til opbevaring

Aktivisterne deltager i fællesskabet i lejren. Og det vil sige, at man på skift er med til at lave mad, bage brød og vaske op. Og som aktivist i skal man også klare andet praktisk arbejde. Blandt andet skal der ind imellem graves et nyt hul i jorden, og så skal et lokumstelt flyttes hen over det nye hul, og det gamle skal dækkes med jord. Der er også en grønsagsmark, der skal passes. I weekenderne kommer gæster og nybegyndere i natur-økologi-sundhed, og her står aktivisterne for madlavningen.

Kontakt Tommy tommy@folk-og-natur.dk eller telefon 2721-0467, hvis du overvejer at være med i aktivistgruppen.

Struktur
Weekend: Lørdag og søndag har vi særlige forløb med rundtur i frugtplantagen, skovvandring, festmiddag lørdag aften, foredrag, fællessang og underholdning. Man kan leje et familietelt, en sovekabine i et flerpersonstelt eller en plads i et stort fællestelt. I weekenden er der mulighed for at parkere nær ved lejren.
Mandag-fredag: Her er temaerne natur, økologi, sundhed og fællesskab. I løbet af ugen kan der være foredrag, workshops, debatter, skovvandringer, cykelture, kano sejlads mm. Men nogle uger kan der være særlige forløb med et tema. Det kan for eksempel være en forening, der arrangerer noget, hvor de også indbyder andre end foreningens medlemmer. Mandag-fredag er der kun mulighed for at parkere 1-2 biler.

Foreninger, grupper mm.
Vi tilbyder andre, som kan gå ind vores formål, at de kan stå for sommerlejren fra en mandag til fredag. Man skal have en regnskabsfører, men foreningen Folk og Natur står for den overordnede økonomi og ansvar i forhold til myndigheder mm.

Uge 30: Hvert år i uge 30 fra mandag til fredag er der et tema om at mødes med mennesker, der vil skabe aktive fællesskaber på landet, hvor man producerer fødevarer, tøj, byggematerialer mm, og hvor der kommer en ny kultur med økologi, vedvarende energi, sund livsstil, fælles transportmidler, børne- og ungdomshuse og meget mere. Visionen er, at der dannes en landsomfattende bevægelse, som alle interesserede kan deltage i, og hvor man for eksempel kan bo 2 måneder på Lolland og deltage i at istandsætte huse, lave butik, grønsagsmark osv. – herefter bo 3 måneder i Sønderjylland, hvor man laver gæstehus med sovesal og gæsteværelser samt lave tøj bytte butik - og så bo 1 måned på Fyn, hvor man bygger et økologisk hus med stråtag og med hamp eller halm som isolering, og hvor en familie efterfølgende kan flytte ind. I bevægelsen sørger man for, at der produceres fødevarer til alle, så der er nok at spise året rundt. Man sørger også for, at alle har tøj og et sted at bo. Og man bygger for hinanden – sådan at man på et tidspunkt selv flytter ind et sted, hvor man gerne vil slå sig ned. Her bor man billigt, så man ikke behøver tjene så mange penge. Til gengæld deltager man i en kollektiv selvforsyning. Bevægelsen skal også skabe forbindelse mellem by og land. Nu er det kun en idé. Vil du være med til at udvikle det? tommy@gro-naturlig.dk 
Tommy Falkeøje
Fensmarkgade 44
2200 København N
telefon: 4492-5427
tommy@falconeye.dk

 

       Forskellige forsider:
    Seneste
    Økologi
    Bosætning
    Bevidsthed
    Sommerlejr

 

Bøger:
Bevidsthedens historie
Bevidsthedens forvandling
Den levende jord
Forstå Marx
Den historiske Jesus.

Links:
www.gro-naturlig.dk
www.folk-og-natur.dk