Samarbejde


Hvikle udfordringer er der de næste 10 år? 
Tommy Falkeøje
Fensmarkgade 44
2200 København N
telefon: 4492-5427

tommy@falconeye.dk
www.falkeøje.dk
Om mig

 

       Videoer:
    Musik og sang
    Anti kræft
    Økologi
    Bosætning
    Bevidsthed
    Sommerlejr

 

Uddrag af mine bøger:
Kulturens ånder
Livgivende jordbrug
Bevidsthed og seksualitet
Kritik af de venstreorienterede marxister

Gro Sommerlejr:
www.gro-sommerlejr.dk

Langsigtet perspektiv


Mit budskab er, at mennesker i vores kultur har en stivnet og splittet bevidst- hedsstruktur, der påvirker vores jordbrug, samfundssystem, familie, seksualitet og erotik, økonomi, spiritualitet og ånde- lighed, sådan at vi splittet alt. Så agiterer jeg for alternativer, som jeg selv og andre har erfaringer med er gode, og som jeg opfordrer alle til at efterleve.