English

Tommy FalkeØje
Fensmarkgade 44
2200 København N
telefon: 4492-5427
tommy@falconeye.dk

Om mig

Download bøger:
Bevidsthedens historie  -  Hvordan er strukturerne i vores bevidsthed opstået.
Bevidsthedens forvandling  -  Hvordan ændrer vi bevidsthedens strukturer.
Den levende jord  -  I dybden med og kritik af økologisk, biodynamisk, organisk samt andre dyrkningsmedoder.
Forstå Marx  -  Kritik af venstrefløjen og genopdagelse af Marx.
Den historiske Jesus. Kritik af kirken. Den levende Gud.  -  Evolutionens næste skridt.

Terapi - Helbredelse
Det europæiske kultur er unaturlig. Livsstilen ødelægger os. Der opstår alle slags psykiske og fysiske sygdomme.

Gruppefamilie
Mange tror, at man skal vælge mellem at være monogam og leve i kernefamilie - eller være polygam og have flere elskere. Det naturlige og kærlige er at leve i en lille gruppefamilie, hvor man har en kæreste - men også har tætte relationer til andre i gruppen.

Energimønstre og
bevidsthedsstrukturer

(video foredrag)
1se


I Europa tror man, at bevidstheden altid har en bestemt struktur, fordi vi generation efter generation opdrager alle til at stivne i denne struktur.

I virkeligheden dannes bevidsthedsstruk- turen af energimønstret på kroppens overflade, hvor man kan have høj eller lav ladning i underliv, bryst og hoved - i højre og venstre side. Via nervetrådene overføres energimønstret til hjernen, hvor der opstår det samme energimønster, som så danner bevidsthedsstrukturen.

Det gode liv opstår, når man frit kan skifte rundt mellem mange energimønstre og bevidsthedsstrukturer.